Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ

Utworzono dnia 13.01.2023

Oferta pracy – ogłoszenie o naborze kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej         w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Kryteria doboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

I. Wymagania niezbędne:

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej mogą świadczyć:

osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskane kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/opiekun osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub inny, zapewniający realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (np. psycholog, pedagog, terapeuta, rehabilitant, ratownik medyczny, opiekun medyczny, itp.) lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

II. Pożądane cechy i kompetencje osoby świadczącej usługę  - opiekę wytchnieniową:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. dyspozycyjność;
 7. wysoka kultura osobista;
 8. znajomość topografii Gminy Łososina Dolna.

III. Zakres zadań wykonywanych w ramach opieki wytchnieniowej

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 6. zaświadczenie o niekaralności;
 7. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 8. nieposzlakowaną opinie;
 9. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. prawo jazdy kat. B

V. Forma zatrudnienia: Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2023 roku. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 8.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 240 godzin na cały okres realizacji programu w 2023 roku. 

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej osobiście ( Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna ) lub pod nr telefonu: 18 521 85 11.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym w godzinach pracy Ośrodka tj. : poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 w kopercie z dopiskiem:  „świadczenie usługi opieki wytchnieniowej" w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna w terminie od dnia ogłoszenia do dnia           30 stycznia 2023 r. do godziny 15.00.  Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej 

mgr Karol Cabała

ZAŁĄCZNIKI:

kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 13.01.2023, 12:01

oświadczenia

Utworzono dnia 13.01.2023, 11:56

klauzula informacyjna

Utworzono dnia 13.01.2023, 11:56

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 39

W poprzednim tygodniu: 50

W tym miesiącu: 170

W poprzednim miesiącu: 197

Wszystkich: 18468