Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na psychologa

Utworzono dnia 02.04.2024

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  33-314  Łososina Dolna 300 przedłuża termin  naboru   na stanowisko psychologa (umowa zlecenie).

 

1. Nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  33-314 , Łososina Dolna 300

2. Określenie stanowiska: Psycholog - 1 osoba

3. Informacje o umowie: umowa zlecenie od dnia 13.05.2024r, do 31.12.2024r. z możliwością przedłużenia umowy

4. Wymagania kwalifikacyjne

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe, dyplom mgr psychologii

- doświadczenie zawodowe, poparte świadectwami pracy, referencjami

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

-podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia),

- oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia)

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 roku do godz. 15.00
w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta pracy na stanowisko psychologa”,  w budynku Urzędu Gminy Łososina Dolna  300, 33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym , w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko psychologa w terminie do dnia 30.04.2024r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

·  Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

·  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione
 telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła
dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. Przystępując do rekrutacji podajesz swoje dane dobrowolnie.

 

Łososina Dolna, dn. 02.04.2024r.

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 16.04.2024, 11:32

Oświadczenie

Utworzono dnia 16.04.2024, 11:32

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 16.04.2024, 11:32

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 58

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 229

Wszystkich: 18682