Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Stypendium szkolne 2022/2023

Utworzono dnia 13.09.2022

Wnioski o stypendium szkolne wraz z wymaganymi dokumentami można składać w terminie od           1 września 2022 r. do 15 września 2022 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej.

Stypendium szkolne przysługuje:

-  jeśli jest spełnione kryterium dochodowe, tj. nie więcej niż 600 zł miesięcznie netto na osobę                  w rodzinie;

- do czasu ukończenia kształcenia w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (uczniowie przedszkoli, zerówek czy studenci nie są objęci stypendiami).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występują: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania,       a także gdy rodzina jest niepełna.

Do wniosku należy dołączyć:

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień 2022 r.;
  • kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenia wniosku ( dot. osób pobierających świadczenie) tj. za miesiąc sierpień 2022 r.;
  • kopia opłaconej składki KRUS za III kwartał. br. ( dot. osób ubezpieczonych w KRUS);
  • w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy - oświadczenie o prawie lub braku prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych;
  • ksero nakazu płatniczego za rok 2022 r.;
  • zaświadczenie ze szkoły;
  • imienne faktury, rachunki 

Sposób realizacji stypendium szkolnego:

Przyzane stypendium szkolne będzie realizowane po przedłożeniu orginałów imiennych rachunków lub faktur ( wystawionych na imię i nazwisko wnioskodawcy zgodnie z wydanymi decyzjami), potwierdzających dokonanie wydatków na cele edukacyjne , do wysokości kwot, na które wystawiono rachunki i faktury - nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 2022/2023

Utworzono dnia 19.08.2021, 13:46

Zaświadczenie o wynagrodzeniu

Utworzono dnia 13.09.2022, 12:05

Oświadczenie

Utworzono dnia 13.09.2022, 12:02

Oświadczenie- osoba pełnoletnia

Utworzono dnia 13.09.2022, 11:59

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 38

W poprzednim tygodniu: 58

W tym miesiącu: 155

W poprzednim miesiącu: 229

Wszystkich: 18682