Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Rodzaje świadczeń

RODZAJE ŚWIADCZEŃ

 

A. Świadczenia finansowane ze środków rządowych:

I. Świadczenia rodzinne:

-zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego . Zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.

 

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124 zł. na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135 zł. na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

 

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,

Z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł. na jedno dziecko, która przysługuję matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. netto.

Jednrazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuję, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia sie dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawieniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciązy do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną.

II. Świadczenia opiekuńcze:

-zasiłek pielęgnacyjny

-świadczenie pielęgnacyjne

- specjalny zasiłek opiekuńczy

 

III. Fundusz alimentacyjny.
 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

 

B. Świadczenia finansowane z pomocy społecznej.

I. Świadczenia pieniężne:

-zasiłek stały,

-zasiłek okresowy,

-zasiłek celowy,

-specjalny zasiłek celowy.

-wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd,

 

II. Świadczenia niepieniężne:

- praca socjalna,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- składki na ubezpieczenie społeczne,

- sprawienie pogrzebu,

- poradnictwo specjalistyczne,

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

 

Komu przysługuje świadczenie pieniężne ?

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje :

1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza
kwoty 776 zł.

2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł.

3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny