Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

 

Do 15 września 2019 r. osoby uprawnione mogą składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łososina Dolna -  dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień) nie może przekroczyć 528,00 zł.

 

 

O stypendium szkolne  mogą ubiegać się:

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz szkół średnich - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej o dochodzie nie przekraczającym 528,00 zł netto.

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie świadczenia pieniężnego w szczególności na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników oraz w sytuacjach związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

  Do wniosku należy dołączyć:  

  • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto, uzyskanego przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku
    tj. za miesiąc sierpień 2019 r.);
  • kopia odcinka renty/emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (dotyczy osób pobierających świadczenie);
  • kopia składki KRUS za III kwartał br. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS);
  • w przypadku osoby bezrobotnej zarejestrowanej – oświadczenie o prawie lub braku prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
  • w przypadku osoby bezrobotnej niezarejestrowanej –  oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów;
  • ksero nakazu płatniczego za rok 2019
  • zaświadczenie ze szkoły.

 

Wnioski wraz z wymaganymi zaświadczeniami

o przyznanie stypendium szkolnego

należy składać  do dnia 15 września 2019 r.

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  

pokój nr 18 w godzinach urzędowania.

Informacje: 18 444-80-02 wew. 518

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie stypendium

Utworzono dnia 07.08.2019, 08:40

Oświadczenie

Utworzono dnia 07.08.2019, 08:40

Pit- 2c

Utworzono dnia 07.08.2019, 08:39

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 07.08.2019, 08:38

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny