Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy zabezpieczeniu społecznym stanowią innaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

DRUKI DO POBRANIA:

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

2. Zaświadczenie lekarskie

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wilekości gospodarstwa rolnego

4. Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie

Utworzono dnia 08.07.2020, 12:00

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 15.06.2020, 09:38

Oświadczenie

Utworzono dnia 28.05.2020, 14:26

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny