Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objetego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia 18. roku życia. Wniosek złozony po terminie organ pozostawia bez rozpatrzenia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuję, jeżeli członkowi przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy zabezpieczenia społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawienie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadzczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

 

Druki do pobrania:

1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytulu urodzenia sie dziecka

2. Zaswiadczenie lekarskie

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego

4. zsr 05 

5. klauzula informacyjna

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny