Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Zespół Interdyscyplinarny

Na terenie Gminy Łososina Dolna zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 –2025 uchwalonym przez Radę Gminy w Łososinie Dolnej. Program ten jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna, a w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 45 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 180 poz.1493 z póź. zm.) oraz Uchwała NR 57VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół ten tworzy grupa osób stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy domowej.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Pani Teresa Bodziony - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciel Grupowej Specjalistycznej Praktyki Pielęgniarek w Łososinie Dolnej /Pielęgniarka Środowiskowa/.

2. Pani Agnieszka Motak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej / Pedagog Szkolny/.

3. Pani Alicja Oleksy - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej /Pracownik Socjalny/.

4. Pan Karol Cabała - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej / Kierownik/ i przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Pani Izabela Babiarczyk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej /Pracownik Socjalny/.

6. Pani Marta Żelazko - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy /Pedagog Szkolny/.

7. Pani Wanda Kosecka - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy /Pielęgniarka Środowiskowa/.

8. Pani Grażyna Dzięgiel - przedstawiciel CARITAS w Łososinie Dolnej.

9. Pan Grzegorz Prusak oraz Pan Jakub Orzeł - przedstawicele Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej.

10. Pani Małgorzata Hebda - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Zespół Kuratorów Rodzinnych.

11. Pan Joanna Bednarek - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Łososina Dolna
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w  szczególności:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub innego członka rodziny;
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub inne używki;
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi, zaburzenia zachowania dzieci na tle tych konfliktów, ucieczki z domów itd. 

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny ;
 • prośbę dziecka ;
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej ;
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych ;
 • informacje innych służb ( urząd pracy, pomoc społeczna, policja, Kościół, organizacje).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny