Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Zespół Interdyscyplinarny

Na terenie Gminy Łososina Dolna zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021 –2025 uchwalonym przez Radę Gminy w Łososinie Dolnej. Program ten jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Łososina Dolna, a w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie, sprawców przemocy, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia przemocą.

Zespół Interdyscyplinarny dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został Zarządzeniem Nr 45 Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Zasady funkcjonowania Zespołu reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  z 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 180 poz.1493 z póź. zm.) oraz Uchwała NR 57VII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Zespół ten tworzy grupa osób stale ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na doniesienia o przemocy. Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące różne instytucje publiczne, odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy domowej.

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego:

1. Pani Teresa Bodziony - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego dla Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciel Grupowej Specjalistycznej Praktyki Pielęgniarek w Łososinie Dolnej /Pielęgniarka Środowiskowa/.

2. Pani Agnieszka Motak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łososinie Dolnej / Pedagog Szkolny/.

3. Pani Alicja Oleksy - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej /Pracownik Socjalny/.

4. Pan Karol Cabała - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej / Kierownik/ i przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Pani Izabela Babiarczyk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej /Pracownik Socjalny/.

6. Pani Marta Żelazko - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Tęgoborzy /Pedagog Szkolny/.

7. Pani Wanda Kosecka - przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tęgoborzy /Pielęgniarka Środowiskowa/.

8. Pani Grażyna Dzięgiel - przedstawiciel CARITAS w Łososinie Dolnej.

9. Pan Grzegorz Prusak oraz Pan Jakub Orzeł - przedstawicele Komisariatu Policji w Łososinie Dolnej.

10. Pani Małgorzata Hebda - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Zespół Kuratorów Rodzinnych.

11. Pan Joanna Bednarek - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Nowym Sączu - Zespół Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Łososina Dolna
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w  szczególności:

 • rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub innego członka rodziny;
 • rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
 • rodziny, w których nadużywa się alkoholu lub inne używki;
 • rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami i dziećmi, zaburzenia zachowania dzieci na tle tych konfliktów, ucieczki z domów itd. 

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

 • prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny ;
 • prośbę dziecka ;
 • informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej ;
 • informacje uzyskane z placówek oświatowych ;
 • informacje innych służb ( urząd pracy, pomoc społeczna, policja, Kościół, organizacje).

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny