Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej zobowiązuje się zapewnić dostepność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: ops.lososina.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 16.02.2018 r.

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2024 r.

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ułatwienia na stronie internetowej:

- powiększenie czcionki

- podświetlenie linków

- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Cabała, e-mail: ops@lososina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 18 444 80 02, wew. 511. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostepności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłącznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostepu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostepności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej pod adresem 33-314 Łososina Dolna 300. Wejście dla niepełnosprawnych osób znajduje się po lewej stronie budynku. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. Budynek posiada oznaczenie dróg ewakuacyjnych. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po poproszeniu danego pracownika przez pracownika Dziennika Podawczego.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny