Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Karta Dużej Rodziny

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny i rozporządzenie określające wzór wniosku  o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz jej duplikatu.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. 

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności: 

 

 

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający    tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Lista miejsc honorujących Kartę Dużej Rodziny – https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.2017 r. poz. 1832 ze zm.) - od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodziny, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej oraz na stronie internetowej dostępne są aktualne wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Od 1 marca 2021 roku zmianie ulega wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Opłata wynosić będzie: 10,12 zł.

Opłatę należy dokonać w dniu składania wniosku.

Ponadto, od 1 stycznia 2020 roku, domówienie drugiej ( dodatkowej) formy Karty podlega opłacie w wysokości: 9,21 zł., także w sytuacji gdy o pierwszy rodzaj karty zawnioskowano przed 1 stycznia 2018 roku. Możliwość bezpłatnego domówienia karty elektronicznej do posiadanej karty tradycyjnej, o którą zawnioskowano najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku, obowiązywało jedynie do końca 2019 roku.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w: 

 

OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOSOSINIE DOLNEJ – POK. NR 18

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU:  18 444 80 02 wew. 518

 

 

Wzór wniosku KDR

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny