Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Opieka wytchnieniowa - edycja 2024

 

Gmina Łososina Dolna –  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej informuje, że przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa”– dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki będą mogły dysponować czasem dla siebie,  przeznaczyć go na odpoczynek i regenerację lub na załatwienie niezbędnych spraw.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. Osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ( zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2023 r. poz. 100, z późn.zm)

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w programie we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną wymagającą stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługi.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

W ramach programu wsparciem zostało objętych 8 rodzin, które złożyły do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024; w tym na pobyt dzienny- 6 osób oraz na pobyt całodobowy- 2 osoby.  . Łącznie zaplanowano 1194  godzin usług opieki wytchnieniowej /POBYT DZIENNY/  oraz 28 dni /POBYT CAŁODOBOWY/

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej finansowane jest przez Ministerstwo Rodziny  i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację Programu.

 

Wartość dofinansowania: 72 318,00 zł

Całkowita wartość zadania: 72 318,00 zł

Data podpisania umowy: MARZEC 2024

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny