Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Nabór na stanowisko psychologa

Utworzono dnia 02.01.2024

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OGŁOSZENIA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  33-314  Łososina Dolna 300 ogłasza  nabór   na stanowisko psychologa (umowa zlecenie).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko PSYCHOLOGA

1. Nazwa jednostki: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej  33-314 , Łososina Dolna 300

 

2. Określenie stanowiska: Psycholog - 1 osoba

 

3. Informacje o umowie: umowa zlecenie od dnia 01.03.2024r, do 31.12.2024r. z możliwością przedłużenia umowy

 

4. Wymagania kwalifikacyjne

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie wyższe, dyplom mgr psychologii

- doświadczenie zawodowe, poparte świadectwami pracy, referencjami

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, 

-podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (załącznik do ogłoszenia),

- oświadczenia kandydata – (załącznik do ogłoszenia)

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 15.00
w zamkniętych kopertach z opisem: „Oferta pracy na stanowisko psychologa”,  w budynku Urzędu Gminy Łososina Dolna  300, 33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym , w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 lub przesłać pocztą z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko psychologa w terminie do dnia 29.02.2024r. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

·  Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

·  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione
 telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła
dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie OPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Zastrzegamy sobie prawo do zaproszenia na rozmowę wybranych kandydatów. Przystępując do rekrutacji podajesz swoje dane dobrowolnie.

 

Łososina Dolna, dn. 02.01.2024r.

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenia

Utworzono dnia 08.02.2024, 08:22

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 08.02.2024, 08:22

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 08.02.2024, 08:21

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 17

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 101

W poprzednim miesiącu: 267

Wszystkich: 18895