Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Przedłużenie terminu naboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 01.02.2024

Ogłoszenie

o naborze kandydatów

do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

edycja 2024

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa "- edycja 2024 przedłuża termin naboru kandydatów do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

 

 1. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)

II. Zakres zadań wykonywanych w ramach opieki wytchnieniowej

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

 • odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,
 • okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przykładowe czynności usługowe:

 • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych tj. m.in.: pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w ubieraniu, zmiana odzieży, bielizny osobistej,
 • wykonywanie podstawowych niezbędnych czynności pielęgnacyjnych i higienicznych tj. m.in.: zmiana pieluch – majtek, podkładów, o ile wymaga tego stan zdrowia, pomoc w dotarciu do toalety, higiena po załatwieniu potrzeb fizjologicznych,
 • organizowanie czasu wolnego tj. m.in.: spacery, wspólne zabawy, czytanie książek, gry planszowe, zajęcia edukacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Miejsce: Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

 

III. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 4. dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu).
 5. druk kwestionariusza osobowego,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 7. zaświadczenie o niekaralności;
 8. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 9. nieposzlakowaną opinie;
 10. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 12. prawo jazdy kat. B

IV. Forma zatrudnienia: Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2024 roku. Praca przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb opiekuna osoby niepełnosprawnej w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym). Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 199 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 roku. 

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej osobiście ( 33-314 Łososina Dolna 300) lub pod nr telefonu: 18 521 85 11.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy 33-314 Łososina Dolna 300, na dzienniku podawczym w godzinach pracy Ośrodka tj. : poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 w kopercie z dopiskiem:  „świadczenie usługi opieki wytchnieniowej" w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 33-314 Łososina Dolna 300 w terminie od dnia 1 luty 2024 r. do dnia  16 luty 2024 r. do godziny 14.00.  Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej 

mgr Karol Caba

 

ZAŁĄCZNIKI:

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:28

Oświadczenie

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:28

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:28

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 60

W poprzednim tygodniu: 47

W tym miesiącu: 137

W poprzednim miesiącu: 209

Wszystkich: 18238