Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej

Przedłużenie terminu naboru kandydatów na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 01.02.2024

Ogłoszenie

o naborze na stanowisko

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2024

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"- edycja 2024 przedłuża nabór na asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnością.

 

 1. Program ma na celu wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z w/w orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnionych osób niepełnosprawnych;
 1. W ramach realizacji obowiązków zawodowych, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej zobowiązany będzie w szczególności do pomocy:
 1. w wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
 2. w wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
 3. w załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
 4. w korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),
 5. w zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówek oświatowych.
 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV
 2. list motywacyjny,
 3. dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
 4. dokument potwierdzający co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnej (np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu)
 5. druk kwestionariusza osobowego,
 6. pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 8. zaświadczenie o niekaralności,
 9. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 10. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 11. prawo jazdy kat. B
 1. Sposób zatrudnienia:

-umowa zlecenie / o świadczenie usług, 7 dni w tygodniu

 1. Forma zatrudnienia: 

Praca na podstawie umowy zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do 20 grudnia 2024 roku. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Zaplanowana liczba godzin do wykorzystania w przypadku opieki nad jedną osobą niepełnosprawną to maksymalnie 442 godzin na cały okres realizacji programu w 2024 roku. 

Pytania kierować można do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej osobiście ( 33-314 Łososina Dolna 300 ) lub pod nr telefonu: 18 521 85 11.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Łososina Dolna 300, 33-314 Łososina Dolna na dzienniku podawczym w godzinach pracy Ośrodka tj. : poniedziałek: 8.00-17.00, wtorek-czwartek: 7.00-15.00, piątek: 7.00-14.00 w kopercie z dopiskiem "nabór dot. asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej- edycja 2024”  lub listownie na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej 33-314 Łososina Dolna 300, w terminie od dnia 1 luty 2024 r. do dnia 16 luty 2024 r. do godziny 14.00.  Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do OPS.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łososinie Dolnej 

mgr Karol Cabała

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobisty

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:33

Oświadczenie

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:33

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 01.02.2024, 13:33

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 48

W tym miesiącu: 102

W poprzednim miesiącu: 267

Wszystkich: 18896